Projekti
Humanitarni rad, snimanje filmova, spotova, promotivnih videa, izdavanje i crtanje stripova, održavanje prezentacija. Pogledajte čime smo se do sada bavili i na čemu trenutno radimo!


Godina Naziv projekta Opis Podprojekti
2015 Kreativna Rijeka Program radionica u kojemu studenti prijenose svoje znanje o filmu i glumi mlađim generacijama, tj. osnovnim školama u Rijeci.
2015 Mladi za Mlade Mladi za mlade je projekt koji se bavi pomaganjem djeci koja izlaze iz domova i koja se ostavljena bez ikakvih financijskih sredstava i osvjestavanjem građana o istom problemu.
  • Govorna Pošta
  • Škole koje vole
  • Crni linorez - Svijetla budućnost